10th June 2019

Gan glacadh ag Coveney ná ag Creed le bagairt aontaobhach ó Rialtas na hAlban maidir le ¿gníomhaíocht fhorfheidhmiúcháin¿ in aghaidh shoithí iascaireachta na hÉireann a bheith ag iascaireacht laistigh de 12 mhíle ó Rocal

10th June 2019

Minister Creed leads Agri-Food Trade Mission to Japan and the Republic of Korea

Minister Creed leads Agri-Food Trade Mission to Japan and the Republic of Korea
10th June 2019

Ceannaireacht dhomhanda na hÉireann i leith forbairt inbhuanaithe aigéan agus dul i ngleic le hathrú aeráide ar taispeáint ag Cruinniú Mullaigh Shaibhreas ár nAigéan agus ag Seafest i gCorcaigh

8th June 2019

Ireland¿s global leadership in sustainable ocean development and combating climate change on display at Our Ocean Wealth Summit and SeaFest in Cork

Ireland¿s global leadership in sustainable ocean development and combating climate change on display at Our Ocean Wealth Summit and SeaFest in Cork