DAFM Press Releases

31st July 2019

Creed announces detail of new €100 million Beef Exceptional Aid Measure

Creed announces detail of new €100 million Beef Exceptional Aid Measure
31st July 2019

Sonraí maidir le Beart Cúnaimh Eisceachtúil Mairteola €100 milliún fógartha ag Creed.

Sonraí maidir le Beart Cúnaimh Eisceachtúil Mairteola €100 milliún fógartha ag Creed.
12th July 2019

National Farm Safety Awareness Day 15¿19 July 2019

10th July 2019

An chéad Chlár Náisiúnta Beachadóireachta eile don tréimhse 2019-2022 seolta ag an Aire Stáit do Thalmhaíocht, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D.

An chéad Chlár Náisiúnta Beachadóireachta eile don tréimhse 2019-2022 seolta ag an Aire Stáit do Thalmhaíocht, Bia agus Mara, Andrew Doyle T.D.