Department of Agriculture, Food and the Marine

30th April 2019

Socrú déanta sa phróiseas eadrána maidir le scéim fostaíochta d¿iascairí neamh-EEA atá ag obair i gcoda de fhlít iascaireachta farraige na hÉireann

Socrú déanta sa phróiseas eadrána maidir le scéim fostaíochta d¿iascairí neamh-EEA atá ag obair i gcoda de fhlít iascaireachta farraige na hÉireann
30th April 2019

Agreement reached in mediation on the scheme for employment of non-EEA fishers in parts of the Irish sea-fishing fleet

Agreement reached in mediation on the scheme for employment of non-EEA fishers in parts of the Irish sea-fishing fleet
29th April 2019

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh fhógra maidir le pacáiste €1bn atá dírithe ar an teacht atá ag feirmeoirí AE, agus ag feirmeoirí óga ach go háirithe ar mhaoiniú, a mhéadú

Fáilte curtha ag an Aire Creed roimh fhógra maidir le pacáiste €1bn atá dírithe ar an teacht atá ag feirmeoirí AE, agus ag feirmeoirí óga ach […]
29th April 2019

Minister Creed welcomes announcement of €1bn package aimed at increasing access to funding for EU farmers, especially young farmers

Minister Creed welcomes announcement of €1bn package aimed at increasing access to funding for EU farmers, especially young farmers