Declan Demspey

15th November 2019

Doyle launches the Society of Irish Foresters Ambassador Programme in Co Wicklow

14th November 2019

Íocaíocht níos mó ná €4 mhilliún fógartha ag an Aire Stáit Doyle faoi Scéim Eagraíochtaí Táirgeoirí an AE agus aitheantas deimhnithe aige d'eagraíocht táirgeoirí nua torthaí agus glasraí

13th November 2019

Minister of State Doyle announces payment of over €4 million under the EU Producer Organisation Scheme and confirms the recognition of a new fruit and vegetable producer organisation

13th November 2019

An dara Cuairt Trádála chun na Síne in 2019 curtha i gcrích ag Creed ag cur leis an Éacht a rinneadh chun go mbeadh Teacht ar an Margadh Mairteola & leis an gComhaontú ar Tháscairí Geografacha idir an tAE agus an tSín Comhaontú Bolscaireachta sínithe ag Bord Bia leis an 3ú hArdán ar Líne is mó ar Domhan

An dara Cuairt Trádála chun na Síne in 2019 curtha i gcrích ag Creed ag cur leis an Éacht a rinneadh chun go mbeadh Teacht ar […]